Onderwijs

ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT TRAJECT

Veel vrijeschoolleraren ervaren de jaarlijks terugkerende getuigschriften als een zware taak die richting het einde van het schooljaar nog op ze ligt te wachten. Tel eens - zoals Vrijeschool Zwolle in het kader van de werkdrukverlichting deed - de uren bij elkaar op dat een leraar aan de getuigschriften werkt en je komt tot de conclusie dat dat algauw om 4 uur per kind gaat... Ofwel - bij een klas met 30 kinderen - 3 werkweken! Dit inzicht was een belangrijke reden voor Vrijeschool Zwolle om de getuigschriften zoals ze er al jaren uitzien eens goed tegen het licht te houden.


Het werd een zoektocht waarin ze de kwaliteit van het oude getuigschrift wilden behouden maar op onderdelen ook een verbeteringsslag wilden maken. Het resultaat is in hun ogen een verrijkt en verfrist nieuw getuigschrift dat minder arbeidsintensief is. Graag delen zij hun expertise!Samen werken aan een nieuw getuigschrift

BewustZijnswerk (betrokken bij de totstandkoming van het getuigschrift van Vrijeschool Zwolle) biedt namens Vrijschool Zwolle een trajekt aan waarin de ervaring, inzichten, know how en de middelen van hun ingezet worden om ook op uw school tot een nieuw getuigschrift te komen dat aansluit op de eigen wensen en behoeften. Een getuigschrift met een eigen vorm en kleur: een school-eigen getuigschrift dus!Trajecten

Een getuigschrifttraject kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Wij bieden twee mogelijkheden aan die desgewenst ook weer aangepast kunnen worden aan de specifieke wensen van de school, zoals bijvoorbeeld de optie van een digitaal getuigschrift. Er moet rekening mee worden gehouden dat een veranderingstraject een periode van 4 tot 6 maanden zal beslaan. Hieronder een indicatie van twee trajecten (een meer en minder intensief begeleid traject) en de kosten daarvan.


Traject 1 - volledige uitvoering en realisatie

Hierbij wordt het hele traject van analyse van de huidige situatie, het in kaart brengen van de wensen en behoeften tot de uiteindelijke vormgeving in een school-eigen, nieuw getuigschrift, geleid en begeleid door Onno van Lith. Resulterend in een gedrukt getuigschrift voor alle klassen, voor 2 a 3 schooljaren.


Traject 2 - begeleiding en realisatie

Hierbij geeft de school zelf vorm en leiding aan hun getuigschrifttraject, waarna Onno de werkbijeenkomsten volgt en desgewenst begeleidt en bijstuurt.


Download hier de folder voor alle informatie en prijzen.


Het getuigschrifttraject wordt begeleid door Onno van Lith, onderwijskundige en als leerkracht en directeur werkzaam geweest op verschillende vrijescholen, verzorgde cultuurveranderingstrajecten en is grafisch vormgever. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe getuigschrift van Vrijeschool Zwolle en gaf het de uiteindelijke vorm. Alles in één hand dus; optimaal om het hele proces te begeleiden en wensen, inhoud en vorm op elkaar af te stemmen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen:


Bel 06 42 56 39 22 of mail ons!